Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Baskı Önizleme
FAQ #2036

Master ID (Ana Kimlik) nedir ve ona ne için ihtiyacım var?


Yeni bir paket siparişi verdiğinizde, STRATO, siparişinizi verdikten birkaç saat sonra, FTP, e-posta, vb. gibi pek çok teknik hizmetten yararlanma olanağını size sunmaktadır. Böylece, henüz alan adınız bağlanmadan, web içeriklerinizi karşıya yüklemeye başlayabilirsiniz.

alan adınız bağlanmadan paketinizin hizmetlerinden yararlanmak için, Master-ID'nize gereksiniminiz vardır. Bu ID, paketiniz etkinleştirildiğinde, STRATO tarafından size e-posta ile gönderilir.

Onu ayıca dilediğiniz zaman parola korumalı STRATO Müşteri Panelinde, Paketiniz menü ögesi altında bulabilirsiniz.

 

Master ID ve Ana Parola'nız ile bizim sunucularımıza FTP aracılığıyla bir bağlantı kurabilir ve dosyalarınızı önceden yükleyebilirsiniz.
Beachte auch Ana parola nedir ve ne için gereklidir?

 
 
×